Glasvezel Kleine Dorpen Midden Drenthe

Voorstanders van Glasvezelaansluiting in de kleine kernen en buitengebied van Midden Drenthe,

 
De Website www.glasvezelkleinedorpenmiddendr.nl is sinds vanavond online.
 
De basis is gelegd en aanvullingen zullen volgen.
 
Via mail wordt u op de hoogte gebracht van een update.
Breng de site onder de aandacht bij uw naasten binnen de gemeente Midden Drenthe.
Elke inwoner mag persoonlijk zijn aanmelding doen als gebruiker van internet met interesse voor glasvezel bij hem of haar thuis.
Ook inwoners net buiten de drie kernen van aansluiting door Reggefiber worden verzocht zich te melden via het aanmeldformulier.
Zo valt ook te denken aan de industrieterreinen die vooralsnog niet meedoen in het voorgenomen aansluitingbeleid.
 
Meeliften op een ander initiatief als van Reggefiber kan ook voor U interessant zijn.
 
Maak door het invullen van het aanmeldformulier zichtbaar aan: de Gemeente Midden Drenthe; de Fractievoorzitters van de lokale politieke partijen en Provinciale Staten dat U er belang aan hecht te worden aangesloten op Glasvezel vanuit de ontwikkelingen in de maatschappij.
Met visie op de toekomst zijn wij dit initiatief gestart.
 
Een Initiatief om iedereen binnen de gemeente |Midden Drenthe te laten aansluiten op glasvezel voor een concurrerend bedrag.
 
Alle suggesties ideeën en uitwerkingen van mogelijkheden tot aanleg zijn welkom.
 
Laat Uw stem horen dan maken wij hem Zichtbaar!
 
namens de initiatiefgroep www.glasvezelkleinedorpenmiddendr.nl 
 
P.J. de Vries
Begin