Brand IJsbaan ’t_Sietsenveen

Om ongeveer 17:15 is er brand ontdekt bij het gebouwtje van IJsbaan ’t-Sietsenveen. De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur geblust.

De brand is buiten het gebouw ontstaan tussen het gebouw en de container met materiaal en het heeft er alle schijn van dat het is aangestoken.

Bij de bluswerkzaamheden heeft de brandweer de wanden en dak moeten openbreken om de smeulende isolatie te kunnen blussen, de schade aan het gebouw is dus groot. De foto hieronder laat zien waar de brand gewoed heeft.

Begin