Jaarvergadering

Op donderdag 15 november jl. heeft de jaarvergadering plaatsgevonden waarin we terugkeken op het seizoen 2011 / 2012.

Tijdens deze vergadering hebben we, ondanks zijn afwezigheid, afscheid genomen van Harry Hunse die zich na een bestuurstermijn van 3 jaar niet herkiesbaar heeft gesteld. Via deze weg willen we Harry nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet.
Ondanks onze oproep hebben we helaas nog geen vervanger kunnen benoemen. Het bestuur zal ook in 2013 weer haar uiterste best doen om een aantal leuke en laagdrempelige activiteiten te organiseren, te starten met de nieuwjaarsborrel op zaterdag 5 januari a.s.

Tijdens de rondvraag kwam de vraag naar voren of het mogelijk is dat op de streek een AED geplaatst wordt. Hierover is inmiddels het een en ander uitgezocht en informeren wijAED jullie graag via de meegezonden brief.

Begin