Nieuw Gebouw IJsbaan Sietsenveen

Zoals jullie wel gezien hebben, is er op 15 juli 2012 brand geweest in de kantine van de ijsvereniging. Alles wijst er op dat het hier gaat om brandstichting. De kantine is daarbij zo erg beschadigd, dat de helft van de kantine nog maar bruikbaar is. Alleen de keuken en het sanitair zijn nog intact.

Het verwoeste gedeelte is in eigen beheer gesloopt en afgevoerd. Het bestuur van IJsbaan Sietsenveen zijn vele avonden bezig geweest om de kantine weer dicht te maken en te reinigen.Als Koning Winter zijn intrede doet, kan het bespaard gebleven gedeelte gewoon gebruikt worden. Tevens zal een grote partytent gebruikt worden om de koek en zoopie enigszins behaaglijk te kunnen nuttigen. Het wordt dus best weer gezellig. Maar dit is slechts een noodoplossing

.zijkant ijsbaan

Het moge duidelijk zijn dat er iets nieuws moet komen, de bouwaanvraag is inmiddels ingediend bij de gemeente. Het zou fijn zijn dat er, vanuit de leden en donateurs, vrijwilligers zijn die ons bij allerlei activiteiten willen komen helpen. Het gaat hier om ondersteuning van het bestuur tijdens de ijsperiode maar ook om hulp ten tijde van de bouwactiviteiten. Je kunt je als vrijwilliger opgeven bij Lambert Beugels; beugl@hotmail.com.
Medio april 2013 wil men beginnen met het bouwen van een geheel nieuw clubhuis voor de leden. Sinds augustus is men druk bezig met het maken van de plannen.
Financieel is het helaas nog niet mogelijk deze plannen uit te voeren. De verzekering heeft dan wel de schade tot het verzekerde
bedrag uitgekeerd maar dit is bij lange na niet toereikend om een nieuw onderkomen te realiseren.
IJsbaan Sietsenveen verzoekt al haar leden en donateurs om een vrijwillige financiële bijdrage te schenken voor een nieuw onderkomen.
Een vrijwillige bijdrage kan overgemaakt worden op bankrekeningnummer 30.65.04.596 ten name van IJsvereniging `t Sietsenveen onder vermelding van vrijwillige bijdrage.

Voor foto’s van de brand klik hier.

Begin