Vergadering buurtvereniging op 18 november 2010

De jaarvergadering van onze buurtvereniging zal plaatsvinden op donderdag 18 november a.s. Om 20.00 uur zal de voorzitter de vergadering openen bij Café Oosterloo en blikken we terug op het jaar 2010.

Daarnaast sluit Sandra Schippers tijdens deze vergadering haar eerste zittingstermijn van 3 jaren af en is herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Dit betekent dan ook dat leden van de buurtvereniging zich kandidaat kunnen stellen voor een bestuursfunctie. Dus vindt je het leuk om de buurtvereniging Halerbrug op de kaart te zetten, bijvoorbeeld door het organiseren van leuke activiteiten voor een breed publiek. Stel je dan kandidaat voor een bestuursfunctie.

Mocht je meer willen weten of je kandidaat willen stellen, neem gerust contact op met één van de bestuursleden.

Tot op de jaarvergadering van 18 november a.s. kun je je kandideren of kan eventuele kandidatuur ingetrokken worden. Indien er leden zijn die zich kandidaat gesteld hebben zullen we middels stemming tijdens de jaarvergadering de bestuursfunctie invullen.

Begin