Landschapsprogramma Oranjekanaal West, deel 3

De leden van de buurtvereniging “Halerbrug” zijn in de jaarvergadering van november 2009 en middels de buurtkrant geïnformeerd over het Landschapsprogramma Oranjekanaal West.

Het doel van het programma is om samen met de bewoners de regionale identiteit van het landschap te versterken, door het herstel en de ontwikkeling van streekeigen elementen op het gebied van groen, cultuurhistorie en recreatie.Onderdelen zijn onder andere ;beplanten oevers Oranjekanaal i.o.m. waterschap,verwijderen exoten (met name op erven), poelen graven, landhekken plaatsen, erfbeplanting, dorpsommetjes,etc. Zie voor verdere info ook: www.middendrenthe.nl Het landschapsprogramma geeft uitvoering aan wensen die afkomstig zijn uit de dorpen Hijken, Hooghalen en Oranje. Deze dorpen liggen namelijk in een afgebakend gebied die zijn opgenomen in het landschapsprogramma. Hier valt ons buurtschap ook onder.Per dorp, in ons geval buurtschap, zijn 2 bewoners bereid gevonden om een voortrekkersrol op zich te nemen die de taak krijgen om , waar nodig, werkgroepen te formeren of te inventariseren welke bewoners belangstelling hebben voor verschillende onderdelen.Deze voortrekkers zijn : Henk Koopman ( henk.koopman2@tele2.nl ) en Pieter Uneken (p.uneken@kpnplanet.nl ) en in de vergadering in Hooghalen is daar voor het gedeelte Beilerweg wat niet aangesloten is bij buurtvereniging ‘Halerbrug’ bij gekomen Wybe Wiekema ( berith@kpnmail.nl )Nu kunnen wij als buurtschap geen nieuwe projectonderdelen meer inbrengen maar wel inschrijven op bestaande projectonderdelen, zoals erven / landhekken / poelen.

Middels deze brief willen wij het project Landschapsprogramma Oranjekanaal West onder de aandacht brengen van alle bewoners van ons buurtschap.Reacties kunt u sturen naar 1 van de 3 bovenstaande e-mail adressen of sturen naar:

Henk Koopman Pieter Uneken Wybe Wiekema

Oranjekanaal 22 Eursing 38 Beilerweg 14

9414 TL Hooghalen 9411 XD Beilen 9414 TK Hooghalen

 

Begin