Landschapsprogramma Oranjekanaal West, deel 4

Tijdens de jaarvergadering van 2010 hebben Pieter Uneken en Henk Koopman de aanwezige leden bijgepraat over de ontwikkelingen binnen het Landschapsprogramma Oranjekanaal West.

Het doel van het programma is om samen met de bewoners de regionale identiteit van het landschap te versterken, door het herstel en de ontwikkeling van streekeigen elementen op het gebied van groen, cultuurhistorie en recreatie.

Voor de diverse onderdelen van het landschapsprogramma (zoals beplanten oevers Oranjekanaal i.o.m. waterschap, verwijderen exoten (met name op erven), poelen graven, landhekken plaatsen en erfbeplanting) kunnen geïnteresseerden zich nog altijd aanmelden. (het project loopt door tot 2013)

Wil je graag jouw erf opsieren met een prachtig landhek, de tuin opnieuw beplanten of hierover advies inwinnen? Neem dan snel contact op met één van onderstaande contactpersonen. Pieter, Henk en Wybe informeren jullie graag over de mogelijkheden die het landschapsprogramma te bieden heeft.

 

Henk Koopman  Pieter Uneken Wybe Wiekema
Oranjekanaal 22 Eursing 38 Beilerweg 14
9414 TL Hooghalen 9411 XD Beilen 9414 TK Hooghalen
henk.janny@kpnmail.nl p.uneken@kpnplanet.nl berith@kpnmail.nl

 

Begin