Jaarvergadering

Op donderdag 15 november jl. heeft de jaarvergadering plaatsgevonden waarin we terugkeken op het seizoen 2011 / 2012.

Tijdens deze vergadering hebben we, ondanks zijn afwezigheid, afscheid genomen van Harry Hunse die zich na een bestuurstermijn van 3 jaar niet herkiesbaar heeft gesteld. Via deze weg willen we Harry nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet.
Ondanks onze oproep hebben we helaas nog geen vervanger kunnen benoemen. Het bestuur zal ook in 2013 weer haar uiterste best doen om een aantal leuke en laagdrempelige activiteiten te organiseren, te starten met de nieuwjaarsborrel op zaterdag 5 januari a.s.

Tijdens de rondvraag kwam de vraag naar voren of het mogelijk is dat op de streek een AED geplaatst wordt. Hierover is inmiddels het een en ander uitgezocht en informeren wijAED jullie graag via de meegezonden brief.

Contributie 2011

Tijdens de ledenvergadering van donderdag 18 november jl. hebben de leden unaniem ingestemd met verhoging van de contributie.

Dit betekent dat per direct, ingaande 1 november 2010, de contributie als volgt wordt verhoogd;

  • voor gezinnen gaat de contributie van € 27,23 naar € 30,00 per jaar
  • voor 2 personen gaat de contributie van € 22,69 naar € 25,00 per jaar
  • voor 1 persoon gaat de contributie van € 13,61 naar € 15,00 per jaar.

 

Het is nog altijd mogelijk de contributie voor het gehele jaar ineens te voldoen, deze per half jaar of zelfs per kwartaal te betalen.

De meeste leden hebben via internet bankieren een automatische opdracht tot betaling opgenomen, hen willen we er graag op attenderen deze aan te passen naar de nieuwe bedragen.

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, dan kun je hierover contact opnemen met Sandra Schippers.