HTTPS nu standaard

Afgelopen week is de server van Halerbrug.nl van een officieel Let’s Encrypt certificaat voorzien.

Hiermee is de communicatie van Halerbrug.nl volgens de laatste standaarden beveiligd.
Omdat dit een officieel certificaat is, is https als default voor de site ingesteld, http communicatie is uitgeschakeld, U wordt automatisch naar https doorgestuurd.

Halerbrug via beveiligde verbinding (https)

In de huidige tijd gaan de meeste website vaker over op beveiligde verbindingen. Halerbrug.nl kan natuurlijk niet achterblijven.

Via https://www.halerbrug.nl kunt u de website beveiligd (versleuteld) bereiken, maar uw browser geeft dan een melding dat het certificaat niet wordt vertrouwd. Dit is juist, we hebben geen geld beschikbaar voor het jaarlijks vervangen van het certificaat. Wel hebben we een eigen root certificaat dat te downloaden is op https://pki.sytsma.co.uk. Als u dit certificaat installeert wordt in het vervolg de halerbrug.nl zonder foutmeldingen weergegeven.

Website Halerbrug.nl naar andere server verplaatst

De website van de Halerbrug werkte op een oude Dell GX260 computer, die 24 uur per dag vanaf 2005 deze werkzaamheden heeft verricht. Voor die tijd werd hij gebruikt als werk computer, de computer heeft dus 15 jaar zonder mankementen gewerkt.

Inmiddels is een nieuwe computer geplaatst.. een Raspberry PI, een stuk kleiner, maar toch een stuk krachtiger. Wel is het stroomverbuik een stuk lager.

Tot alle websites van de Dell GX260 zijn verplaatst, zal het verkeer wel langs deze machine blijven lopen, tot dan kan de site iets trager zijn.

Domein halerbrug.nl

De site www.halerbrug.nl wordt niet meer door de buurtvereniging onderhouden. Het domein zal ook over drie jaar worden opgeheven tenzij de buurtvereniging deze alsnog wil overnemen.

Wegens een hardware upgrade van de halerbrug server zal op korte termijn alle aan halerbrug.nl gekoppelde email adressen worden uitgeschakeld. Ook zal de site dan worden uitgeschakeld.

Werkzaamheden aan gebouw IJsbaan

IjsbaangebouwHet bestuur van de IJsbaan ’t-Sietsenveen is druk bezig met de bouw van het nieuwe ijsbaan gebouwtje. Naast de binnenkantine komt er ook een veranda waar je je schaatsen overdekt aan kunt doen.

Dit jaar zal het gebouwtje nog niet klaar zijn en komt er voor het oude gebouw nog een tent of een portable cabine te staan.

Zoals je op de foto al kunt zien is er al flink wat water op de ijsbaan gepompt, nu is het nog wachten op wat nachtvorst zodat er een mooie ijsvloer kan komen.

 

Webmaster gezocht voor www.halerbrug.nl

Zoals bekend is de webmaster van halerbrug.nl naar Westerbork verhuisd. Hierdoor wordt de website niet meer voorzien van nieuwe artikelen. Daarom zou het leuk zijn als er een nieuwe webmaster zou komen, die de site up-to-date houdt. Het werk valt mee, met de vriendelijke wordpres interface maak je zo een nieuwe pagina, je kunt zelfs met je smartphone (android) een app downloaden om daar snel iets mee op de website te zetten.

Lijkt het je wel leuk, meldt je dan aan bij Sandra_at_halerbrug_punt_nl, dan kan zij voor de overdracht zorgen.

Ook wordt het twitter account van de IJsbaan het Sietsenveen niet meer bijgewerkt. Op twitter kun je snel melden of de ijsbaan open is, er een wedstrijd wordt gereden, enz. Wie neemt dit over?

Klaverjas Kampioenschap Halerbrug

Vrijdag 8 februari a.s. vind opnieuw het klaverjaskampioenschap plaats. Wie durft het aan de huidige kampioen van zijn troon te stoten?
Er zijn mooie prijzen te winnen en voor iedere deelnemer staat een kop koffie klaar.

Locatie: Oosterloo
Inleg: € 2,50

klaverjas

Meld je aan voor zaterdag 2 februari a.s. bij:
Sandra Schippers via telefoonnummer 523597 of e-mail sandra@halerbrug.nl

Jaarvergadering

Op donderdag 15 november jl. heeft de jaarvergadering plaatsgevonden waarin we terugkeken op het seizoen 2011 / 2012.

Tijdens deze vergadering hebben we, ondanks zijn afwezigheid, afscheid genomen van Harry Hunse die zich na een bestuurstermijn van 3 jaar niet herkiesbaar heeft gesteld. Via deze weg willen we Harry nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet.
Ondanks onze oproep hebben we helaas nog geen vervanger kunnen benoemen. Het bestuur zal ook in 2013 weer haar uiterste best doen om een aantal leuke en laagdrempelige activiteiten te organiseren, te starten met de nieuwjaarsborrel op zaterdag 5 januari a.s.

Tijdens de rondvraag kwam de vraag naar voren of het mogelijk is dat op de streek een AED geplaatst wordt. Hierover is inmiddels het een en ander uitgezocht en informeren wijAED jullie graag via de meegezonden brief.

Spooktocht

Op zaterdag 24 november 2012 hebben we met de buurtvereniging een spooktocht gelopen. We werden om 20:00 uur verwacht bij Landgoed Het Timmerholt in Westerbork.

Na het nuttigen van een kopje koffie of thee werden we ingedeeld in groepjes van vier personen. Wij startten als eerste groep. We liepen een tocht van ongeveer een uur en werden diverse keren
opgeschrikt door een spook.

spookjeNa afloop van de tocht hebben we met z’n allen nog wat gedronken. Het was een leuke avond en het was gezellig om onze buurtgenoten weer te zien en te spreken.

René en Carla