Snippergroen

Op veel plekken in de gemeente Midden-Drenthe gebruiken bewoners een stukje gemeentegrond, zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt. Vaak zijn inwoners zich helemaal niet bewust van deze situatie, omdat het bijvoorbeeld al zo was bij de aankoop van de woning.  Ook bestaan er situaties dat de buren wel afspraken hebben gemaakt over het gebruik van de strook gemeentegrond en de andere buren niet. Dit leidt tot ongelijkheid tussen bewoners. De gemeente Midden-Drenthe wil graag de rechtsongelijkheid en onduidelijkheid oplossen. Het project ‘Snippergroen’ geeft inwoners de mogelijkheid om nu een aanvraag in te dienen voor deze stroken gemeentegrond. Er geldt tijdelijk een gereduceerd tarief van 3 april 2019 tot 3 april 2020 bij verkoop van snippergroen.

De gemeente Midden-Drenthe onderzoekt of zij de strook gemeentegrond aan u kan verkopen. Bij deze beoordeling wordt onder andere gelet op de groenstructuur, het stedenbouwkundige plan, de verkeers- en sociale veiligheid en mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Een verzoek om snippergroen te kopen moet aan twee eisen voldoen:

  1. De grond moet direct grenzen aan uw eigen woonperceel.
  2. De grond vervult geen maatschappelijke functie en er zijn geen andere bezwaren die verkoop in de weg staan.

Interesse?

Wilt u grond kopen? Vul in dat geval onderstaand formulier in.Aanvraagformulier snippergroen

HTTPS nu standaard

Afgelopen week is de server van Halerbrug.nl van een officieel Let’s Encrypt certificaat voorzien.

Hiermee is de communicatie van Halerbrug.nl volgens de laatste standaarden beveiligd.
Omdat dit een officieel certificaat is, is https als default voor de site ingesteld, http communicatie is uitgeschakeld, U wordt automatisch naar https doorgestuurd.

Halerbrug via beveiligde verbinding (https)

In de huidige tijd gaan de meeste website vaker over op beveiligde verbindingen. Halerbrug.nl kan natuurlijk niet achterblijven.

Via https://www.halerbrug.nl kunt u de website beveiligd (versleuteld) bereiken, maar uw browser geeft dan een melding dat het certificaat niet wordt vertrouwd. Dit is juist, we hebben geen geld beschikbaar voor het jaarlijks vervangen van het certificaat. Wel hebben we een eigen root certificaat dat te downloaden is op https://pki.sytsma.co.uk. Als u dit certificaat installeert wordt in het vervolg de halerbrug.nl zonder foutmeldingen weergegeven.

Website Halerbrug.nl naar andere server verplaatst

De website van de Halerbrug werkte op een oude Dell GX260 computer, die 24 uur per dag vanaf 2005 deze werkzaamheden heeft verricht. Voor die tijd werd hij gebruikt als werk computer, de computer heeft dus 15 jaar zonder mankementen gewerkt.

Inmiddels is een nieuwe computer geplaatst.. een Raspberry PI, een stuk kleiner, maar toch een stuk krachtiger. Wel is het stroomverbuik een stuk lager.

Tot alle websites van de Dell GX260 zijn verplaatst, zal het verkeer wel langs deze machine blijven lopen, tot dan kan de site iets trager zijn.

Domein halerbrug.nl

De site www.halerbrug.nl wordt niet meer door de buurtvereniging onderhouden. Het domein zal ook over drie jaar worden opgeheven tenzij de buurtvereniging deze alsnog wil overnemen.

Wegens een hardware upgrade van de halerbrug server zal op korte termijn alle aan halerbrug.nl gekoppelde email adressen worden uitgeschakeld. Ook zal de site dan worden uitgeschakeld.