Landschapsprogramma Oranjekanaal West

Op de najaarsvergadering van de buurtvereniging Halerbrug waren namens de gemeente Midden Drenthe twee dames aanwezig Hanneke van Daatselaar en Janneke Verdijk om ons uitleg te geven over het project Landschapsprogramma Oranjekanaal West. Dit project moet in de periode 2010 -2013 gaan lopen en heeft tot doel de regionale identiteit van het landschap te versterken door het herstel en ontwikkeling van streekeigen elementen op het gebied  van groen, cultuur historie en recreatie.

Het gebied omvat ruwweg de omgeving ten noorden van de weg N381 (Emmen Drachten) tot even boven Hooghalen met de gemeentegrens van Assen en ten westen van de spoorbaan tot ongeveer de oude gemeentegrens met het dorp Smilde.

De streek Halerbrug maakt dus deel uit van de plannen en dit bied voor alle bewoners de gelegenheid om deel te nemen aan het herstel zoals in de tweede alinea is omschreven. Mogelijkheden zijn groenaanplant, een rustiek hek etc.

Meer informatie vanuit de buurtvereniging volgt nog op de website en via Brugpost. Een vergelijkbaar project heeft plaatsgevonden in de Broekstreek (Balinge Mantinge, Garminge), hier kunt u over dit project nog iets meer lezen.

Het plan behelst het gebied binnen de rode lijnen van de kaart hieronder. Klik op de afbeelding om hem groter weer te geven.

Kaart Plan Oranjekanaal West

Begin