Priksleeen Halerbrug

Na een spannende strijd vorig jaar, dagen we jullie opnieuw uit voor het kampioenschap Priksleeën.

Wanneer: Zaterdag 26 januari 2013 a.s. om 15.30 uur
Waar: IJsbaan Sietsenveen
Wie: Leden Buurtvereniging Halerbrug

Een leuke activiteit voor jong en oud
Wie stoot onze kampioenen van de troon, te weten Jasper Pomp (jeugd), Klara Beugels (dames) en Bram Brandsema (heren).
Komt allen! Aanmelden is niet nodig.

Klaverjas Kampioenschap Halerbrug

Vrijdag 8 februari a.s. vind opnieuw het klaverjaskampioenschap plaats. Wie durft het aan de huidige kampioen van zijn troon te stoten?
Er zijn mooie prijzen te winnen en voor iedere deelnemer staat een kop koffie klaar.

Locatie: Oosterloo
Inleg: € 2,50

klaverjas

Meld je aan voor zaterdag 2 februari a.s. bij:
Sandra Schippers via telefoonnummer 523597 of e-mail sandra@halerbrug.nl

Jaarvergadering

Op donderdag 15 november jl. heeft de jaarvergadering plaatsgevonden waarin we terugkeken op het seizoen 2011 / 2012.

Tijdens deze vergadering hebben we, ondanks zijn afwezigheid, afscheid genomen van Harry Hunse die zich na een bestuurstermijn van 3 jaar niet herkiesbaar heeft gesteld. Via deze weg willen we Harry nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet.
Ondanks onze oproep hebben we helaas nog geen vervanger kunnen benoemen. Het bestuur zal ook in 2013 weer haar uiterste best doen om een aantal leuke en laagdrempelige activiteiten te organiseren, te starten met de nieuwjaarsborrel op zaterdag 5 januari a.s.

Tijdens de rondvraag kwam de vraag naar voren of het mogelijk is dat op de streek een AED geplaatst wordt. Hierover is inmiddels het een en ander uitgezocht en informeren wijAED jullie graag via de meegezonden brief.

Spooktocht

Op zaterdag 24 november 2012 hebben we met de buurtvereniging een spooktocht gelopen. We werden om 20:00 uur verwacht bij Landgoed Het Timmerholt in Westerbork.

Na het nuttigen van een kopje koffie of thee werden we ingedeeld in groepjes van vier personen. Wij startten als eerste groep. We liepen een tocht van ongeveer een uur en werden diverse keren
opgeschrikt door een spook.

spookjeNa afloop van de tocht hebben we met z’n allen nog wat gedronken. Het was een leuke avond en het was gezellig om onze buurtgenoten weer te zien en te spreken.

René en Carla

Glasvezel Kleine Dorpen Midden Drenthe

Voorstanders van Glasvezelaansluiting in de kleine kernen en buitengebied van Midden Drenthe,

 
De Website www.glasvezelkleinedorpenmiddendr.nl is sinds vanavond online.
De basis is gelegd en aanvullingen zullen volgen.
Via mail wordt u op de hoogte gebracht van een update.
Breng de site onder de aandacht bij uw naasten binnen de gemeente Midden Drenthe.
Elke inwoner mag persoonlijk zijn aanmelding doen als gebruiker van internet met interesse voor glasvezel bij hem of haar thuis.
Ook inwoners net buiten de drie kernen van aansluiting door Reggefiber worden verzocht zich te melden via het aanmeldformulier.
Zo valt ook te denken aan de industrieterreinen die vooralsnog niet meedoen in het voorgenomen aansluitingbeleid.
Meeliften op een ander initiatief als van Reggefiber kan ook voor U interessant zijn.
Maak door het invullen van het aanmeldformulier zichtbaar aan: de Gemeente Midden Drenthe; de Fractievoorzitters van de lokale politieke partijen en Provinciale Staten dat U er belang aan hecht te worden aangesloten op Glasvezel vanuit de ontwikkelingen in de maatschappij.
Met visie op de toekomst zijn wij dit initiatief gestart.
Een Initiatief om iedereen binnen de gemeente |Midden Drenthe te laten aansluiten op glasvezel voor een concurrerend bedrag.
Alle suggesties ideeën en uitwerkingen van mogelijkheden tot aanleg zijn welkom.
Laat Uw stem horen dan maken wij hem Zichtbaar!

namens de initiatiefgroep www.glasvezelkleinedorpenmiddendr.nl 

P.J. de Vries

Digitenne start 25 september

In de nacht van 24 op 25 september worden ook de uitzendingen van Digitenne vanaf de mast in Smilde gestart. Hierdoor zal de ontvangs van Digitenne in Noord Nederland behoorlijk verbeteren.

KPN raadt aan om op 25 september u ontvanger opnieuw in te stellen, de zenders opnieuw zoeken, waardoor de ontvanger weer optimaal zal werken.

Hoe u uw ontvanger opnieuw in kunt stellen leest u hier.

Glasvezel in Beilen

In Beilen probeert de firma Reggefiber voet aan de grond te krijgen voor de uitrol van glasvezel. Met glasvezel zijn snelle internet verbindingen mogelijk kun je internet tv ontvangen.

In het het dorp Beilen zelf, zijn er ook andere mogelijkheden, er is de kabel van Ziggo en je hebt ADSL met snelheden tot 40 MBit. Zodra je buiten het dorp komt in de buitengebieden, is de kabel niet meer aanwezig en vanwege de afstand is ADSL maximaal met 8MBit te garanderen.glasvezelkaart

Voor de buitengebieden is glasvezel ideaal, want de verliezen zijn vele malen lager en kan er wel een hoge snelheid worden gegarandeerd. Helaas is het aanleggen van glasvezel in het buitengebied te duur om snel winst te maken, helaas realiseert Reggefiber zich niet dat het aansluit percentage in de buitengebieden hoger zal liggen, misschien is dat rendabeler dan het binnendorp, denk aan makkelijker graven, minder vernieling aan bestrating.

Kabel van Ziggo

In het verleden heeft de firma Ziggo al contact gehad met de buurtvereniging Halerbrug om kabel tv/internet aan te leggen. Men kon de kabel meeleggen met de riolering die werd aangelegd. De gemeente Beilen heeft in eerste instantie geweigerd hieraan mee te werken, waardoor het buitengebied afgesloten bleef van van sneller medium dan ADSL.

Misschien uitbreiden naar buitengebieden

Toen ik bij KPN informatie heb ingewonnen (stand bij C1000) over het aanleggen van glas in het buitengebied, gaf men aan dat als er glas in het binnendorp zou worden aangelegd er gekeken zou worden of sommige buitengebieden ontsloten konden worden.

In hoeverre dat laatste gerealiseerd kan worden is maar zeer de vraag, voorlopig zit een snelle glasverbinding op de Halerbrug er niet in, of de gemeente moet besluiten hun toenmalige weigering om mee te werken aan de aanleg van de kabel van Ziggo goed te maken.

Zendmast Smilde 15 september in bedrijf gesteld

In de nacht van 14 op 15 september zijn de meeste radiozenders op de zendmast van Hoogersmilde weer aangezet. Maandag 17 september worden de laatste radiozenders van oa Arrow Noord aangezet.

Helaas moeten de TV kijkers iets langer wachten, digitenne, de digitale TV zenders zullen pas in de nacht van 24 op 25 september worden aangezet.1323Indeling-zendmast-Smilde

Bouwbedrijf BAM heeft de toren hersteld waarna VolkerWessels een nieuwe antenne heeft gebouwd. Daar is men in mei mee begonnen maar de niet zo geweldige zomer heeft voor wat vertraging gezorg.

Vrijdag de 14de draagt VolkerWessels de mast over aan broadcast partners welke de radiozenders in de loop van de nacht van 15 september in bedrijf zal stellen. Op 25 september zullen de laatste zenders van Digitenne worden aangezet.

In oktober zal dan de officiele opening volgen.